Neste stortingsvalg i Norge skjer i september 2017. Det neste året blir spennende på mange måter. Forrige gang det var stortingsvalg, fikk vi ny regjering med Erna og Siv i spissen. De har allerede vært gjennom en rekke utfordringer i regjeringsposisjonen, og spenningen er stor for om de nå kommer til å bli gjenvalgt til en ny stortingsperiode.

Vi har nettopp vært tilskuere til det store mediasirkuset rundt presidentvalget i USA. Selv om det er store forskjeller på et stortingsvalg i Norge og et presidentvalg i USA, har de likevel enkelte likhetstrekk, som at våre valg påvirker politikken videre i den neste perioden. Derfor er det også viktig at vi velger side og bestemmer oss for hvilken politikk vi vil være med på å støtte opp om. Store saker som skole- og helsetilbud, arbeidsmarked og innvandringspolitikk er viktige saker å ta standpunkt omkring.

Mange utfordringerInteriør fra Stortingsbygningen

I årene Erna Solberg har vært statsminister, har hun måttet håndtere mange utfordringer, for eksempel nedgang i oljebransjen med påfølgende masseoppsigelser og høyere ledighet. Håndtering av flyktningekrisen i Syria har også vært et av temaene i denne perioden. Det har skapt samhold i enkelte deler av velgerskaren, som støtter Ernas og Sivs håndtering fullt ut, men det har også skapt splittelser i befolkningen, siden det også er en stor gruppe velgere som ikke støtter Erna og Siv. Slik er det kommende valget spennende å følge i tiden som kommer, når regjeringspartiene på nytt skal befeste sin posisjon overfor velgerne og få dem over – eller beholde dem – på sin side.

Omstilling og velgertillit

Høyre og FrP har en stor jobb å gjøre i de neste månedene for å beholde velgernes tillit. De har mistet oppslutning i flere av de store byene og har gått nedover på meningsmålingene. Det store spørsmålet er jo da om Ap vil ta tilbake makten i regjeringsposisjon. Det hele handler til syvende og sist om folks tillit. Sittende regjeringspartier vil trolig fronte en omstillingspolitikk i de neste månedene, og dermed forsøke å bevare sin posisjon på Stortinget. Om venstresiden klarer å snu tilliten tilbake og overvinne Høyre-regjeringen, gjenstår å se.

Oppslutning og rett til å stemme

Om den sittende regjeringen fortsatt har nok oppslutning til å kunne gjøre et nytt godt valg i 2017, vil vise seg i løpet av de neste månedene. Mange velgere har forandret mening etter forrige valg, mens mange av velgerne også fortsatt er på Ernas og Sivs side, og vil fortsette å støtte dem i tiden framover. Et stortingsvalg har som regel høyere valgdeltakelse enn et lokalvalg, og det anses som en viktig begivenhet i norsk politikk og for Norge som helhet. Vi i befolkningen er ofte meget opptatt av hvem som skal styre landet vårt den neste fireårsperioden. Derfor er det også viktig at vi følger med på valgkampsakene i tiden som kommer – og det er viktig at hver og en av oss tar et standpunkt – og velger det partiet vi har mest tro på i den kommende stortingsperioden. Våre valg handler jo om Norges fremtid, og det er viktig at vi er med og bruker valgmuligheten og stemmeretten.