Med internettets vekst har vi fått tilgang på uendelige mengder informasjon, og til forskjell fra tidligere har vi nå ikke bare lokal, regional og nasjonal journalistikk som informerer oss, men informasjonskanaler fra alle verdenshjørner. Og det kan gjøre det vanskeligere å velge hva som er viktig eller riktig for oss.

I løpet av sekunder kan vi finne informasjon om alt og ingenting – rett foran vår egen laptop og ved å berøre en skjerm. Det betyr at vi har all mulig informasjon rett foran øynene til enhver tid, og det er vanskelig å finne temaer som ikke er omtalt på nett. Ett enkelt tema kan være omdiskutert og beskrevet fra flere vinkler. Man kan finne informasjon som fullt ut støtter et tema man er opptatt av, og man kan finne informasjon som er sterkt imot det samme temaet.

Tre aperInformasjonsoverflod og valgets kvaler

Hvis man står foran et valg, enten det gjelder å kjøpe seg en bukse eller velge hvilket parti man skal stemme på i neste stortingsvalg, har informasjonsoverfloden gjort det både enklere og vanskeligere å velge. For det er ikke alltid lett å bestemme seg for hva man selv mener eller vil, når informasjonen man finner, hele tiden kan være med på å støtte begge sider av vektskålen. Det kan være vanskelig å veie for eller imot når man kanskje finner informasjon som man er enig i – på begge sider.

Kildetroverdighet

I en slik enorm mengde av informasjonkanaler er det viktig at man er bevisst på kildene. Hvor kommer informasjonen fra, hvem har skrevet den – og støtter personen som har skrevet informasjonen, ditt eget syn? Vil du kjøpe en bukse fra den spesielle leverandøren, eller vil du heller kjøpe fra en annen? Hva er viktig for deg? Er du opptatt av mote og trender, eller brenner du for dyrevern? Vil du stemme på Høyre eller Arbeiderpartiet, og hvilke kilder støtter du deg til når du skal velge? Med en kildekritisk holdning er uansett internettet et fantastisk verktøy!