Vi mennesker stilles overfor mange valg hele livet. Vi må velge mellom mange forskjellige ting, alt fra utdanning til valg av bosted og partner.

Etter hvert som vi blir voksne og får mer og mer ansvar for oss selv, blir valgene større og får større konsekvenser for oss. Derfor er det viktig at vi lærer oss å ta valg som er riktige for oss selv.

YrkesvalgEt valg

Et av de første viktige valgene vi står overfor, er valg av utdanning og yrkesvei senere i livet. Det er uendelig mange forskjellige yrker å velge mellom, og derfor er det viktig at ungdom som skal velge utdanningsretning, får god informasjon om dette. For å kunne ta et riktig valg, er det også viktig at man kjenner etter hva man ønsker å arbeide med, og hvor mye innsats man vil legge i utdanningen. Kanskje noe av det viktigste er at man er «tro mot seg selv», det vil si at man velger utdanning og yrke etter hva man selv ønsker, og ikke etter hva foreldre eller besteforeldre vil at man skal velge. Før var det ofte vanlig at generasjon etter generasjon valgte samme yrke som foreldrene. Var faren lege, ble sønnen også lege. Slik er det kanskje fortsatt i enkelte kretser, men det er ikke like vanlig i dag. Nå står vi gjerne helt fritt til å velge hva vi vil bli når vi blir voksne, og det blir ofte mer vellykket hvis man velger noe man virkelig ønsker og brenner for.

Partner

Etter hvert som tiden går og man blir voksen, treffer man kanskje også «den rette». Hvis man blir forelsket og glad i en person, må man ta et nytt valg: Er dette en person jeg vil dele livet med, og skal vi gifte oss, eller skal vi bare være samboere? Og skal vi bo i hus eller leilighet? Eller kanskje i et lite småbruk på landet? Skal vi bo i byen eller på bygda? Hvor man skal bo, vil ofte også styre mulighetene for å få jobb – og inntektsnivået henger ofte sammen med hva man velger.

Barn

Et annet valg er om man vil ha barn eller ikke. For noen er det riktig å få barn, og for andre ikke. Hvis man først velger å få barn, er det et av de aller viktigste valgene man tar i livet. Hvis du velger å få barn, er du bundet til barnet resten av livet. Det er din oppgave å sørge for at barnet får en god oppvekst, muligheter i ungdomstiden og evnen til å bli selvstendig i voksen alder, akkurat som deg.

Forpliktende eller foranderlig

Mange valg er med andre ord forpliktende i svært mange år, og noen varer livet ut, mens andre er mulige å forandre på dersom det viser seg at man har valgt feil. Det er selvfølgelig mulig å ta videre- eller etterutdanning hvis man vil arbeide med noe annet en det man først valgte. Eller man kan spesialisere seg og få bedre betalt i en høyere stilling. Eller man kan flytte fra byen til bygda. Uansett vil valgene du tar, påvirke livet ditt på alle mulige måter.